Одговори на коментар

Лиснај се, горо, зелена, море, Опадај, лишће са гране, море,
Лиснај се, горо зелена. Опадај, лишће са гране.
Потеци, водо, студена, море, Те покриј моје трагове, море,
Потеци, водо студена. Те покриј моје трагове.